سوالات نگارش دوم راهنمایی


۱- رمز موفقیت در نوشتن .............بسیار است.

 

     

     2- برای بهتر نوشتن باید بسیار ..............وبسیار ............

 

    

    3- چه چیزهایی می تواند موضوع یادداشت های خوب ما باشد؟   ( 4 مورد)

 

 

 

 

    4- ..........و..................هم می تواند موضوع نوشته ی خوب ما باشد.

 

 

    5-نوشته ای که خیال انگیز باشد دارای .......................ودر خواننده بیشتر اثر می گذارد.

 

    

    6- اگر یک کتاب سخن بگوید چه خواهد گفت؟

 

 

 

 

 

   7- برای خیال انگیز کردن نوشته ی خود از چه شیوه ای استفاده می شود؟

 

 

 

   8- کتاب  ( آرام نامه ) نوشته ی ...................است.

 

   

   9- یکی از راه های تمرین در نویسندگی نوشتن ...........است وشرح حال از نوع نوشته های ..........است.

 

 

   10- برای نوشتن شرح حال باید به چه نکاتی توجه کرد؟ ( 5مورد )

 

 

 

 

 

 

  11- برای نوشتن زادگاه خود باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟

 

 

 

 

12- با زسازی  وقایع وروی داد ها یکی از راهای تمرین در ...............است.

 

 

 

13- ...........و...........از نکاتی است که هنگام نوشتن به آن توجه داشت.

 

 

14- برای آن که بتوانیم زیباتر بنویسیم باید چه چیزیی را بشناسیم؟

 

 

 

15- برای دو موضوع زیر انشا بنویسید.

 

1-     شرح حال خود را بنویسید.

 

2-     زادگاه خود را معرفی کنی


بهترین نرم افزارها

کد های جاوا برای وبلاگ