تصاویر زیباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نویسان،آپلودعکس، کد موسیقی، روزگذر دات کام http://www.roozgozar.com

نمونه سوالات دفاعی سوم راهنمایی
همراه با جواب سوالات
برای دیدن نمونه سوالات به ادامه مطلب بروید


به نام آن که نامش بهترین است

نام و نام خانوادگی : ...............................                                                                                        آزمون درس آمادگی دفاعی

نام پدر : ...........................                                                                                                             زمان پاسخگویی : 30 دقیقه

کلاس سوم 1

1

دفاع را تعریف کرده و تفاوت دفاع بین انسان و حیوان را بنویسید.

به مقا بله ی انسان در مقابل خطراتی که جان ومال اورا تهدید می کند ودر معرض خطر قرارمی دهد دفاع گو یند.

دفاع انسان در مقابل خطر آگاهانه و براساس تفکر وتامل ویادگیری های قبلی است،اما دفاع حیوان غریزی یا فطری است- هدف حیوان از دفاع حفظ خود است ولی انسان برای مملکت دین وناموس خود دفاع می کند

 

2

2

چرا آمار تلفات انسانی درجنگ ها گوناگون متفاوت است؟ 

 زیرا آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ، نوع جنگ ،مدت جنگ ، ادوات و وسایل جنگی و محل جنگ بستگی دارد.

 

1

3

بسیج چیست؟

نیروهای خود جوش و مردمی که به طور سازمان یافته،بدون چشم داشت مادی و به صورت داوطلبانه در عرصه های مختلف انسجام ، سازندگی، وحدت، دفاعی، امنیتی، بهداشت و درمان،اجتماعی و فرهنگی حضور فعال دارند.

 

1

4

چه موقع انسان در مقابل خطر ها وتهدید های محیطی احساس آرامش وامنیت نسبی می کند؟

وقتی توان انسان بیشتر از تهدیدها و خطر های محیطی باشد احساس آرامش و امنیت نسبی  می کند

 

1

5

ازنا امنی های اقتصادی چهارمورد بنویسید.

رشد بیکاری - بیشتر شدن واردات وکاهش صادرات - افزایش تورم – گسترش قاچاق کالا

 

2

6

اقدام های موثر که مسئولان ومردم می توانند برای جلوگیری از بروز نا امنی انجام دهند چیست؟

تدوین قانون – نظارت و کنترل – تنبیه افرادی که ایجاد ناامنی می کنند- تشویق افرادی که در جامعه ایجاد امنیت می کنند - اجرای قانون - آموزش افراد در زمینه ها مختلف جهت ایجاد امنیت و... 

 

1

7

رعایت و اجرای دقیق آداب نظامی چه نتایجی را به همراه دارد؟

نظم پذیری - هماهنگی فرد با خویش و گروه - قوی ظاهر شدن در میادین نبرد - ندادن تلفات در جنگ

 

1

8

فواید نظام جمع را بنویسید.

1- افراد قدرت کنترل  و هماهنگی  اندام و اعضا و حتی حواس خود را بدست آورند.

2- اطاعت دقیق و آگاهانه از فرمانده را بیاموزند. 3- هنگام دفاع،کارایی بیشتری داشته باشند.

4- در لحظه های حساس نبرد خیلی زود متشکل شوند.  5- فرصت کمتری برای پیشروی به دشمن بدهند.

 

2

9

عوارض طبیعی را تعریف کرده،2 مثال بزنید؟

عوارضی که انسان در به وجود آوردن آن نقشی نداشته باشد و ساخته ی خداوند است.کوه-دریا-دشت- ماهور و ...

 

5/1

10

استتار را تعریف کنید؟ انواع روش های استتار را نام ببرید.

استتار یعنی همرنگ کردن خود و تجهیزات با محیط اطراف،طوری که باعث جلب توجه دشمن نگردد.

پنهان نمودن- هم شکل نمودن - فریب دادن

 

5/1

11

انواع سلاح های شیمیایی را از لحاظ نوع اثر شیمیایی در بدن بنویسید.؟

خفه کننده - تاول زا - ناتوان کننده - عامل خون و اعصاب و ...

 

1

12

راه های نفوذ سلاح شیمیایی به بدن کدام اند؟

بینی – دهان - دستگاه تنفسی – پوست

 

1

13

پدافندغیرعامل راتعریف کنید.

به مجموعه کارهایی که بااجرای آن می توان ازواردشدن تلفات جانی به افراد و زیان اقتصادی به تجهیزات و تاسیسات مهم کشورجلوگیری نمود،یا آنها رابه حداقل کاهش داد، پدافند غیرعامل گویند.

 

5/1

14

کشور ما ایران روی کمربند زلزله ای فعال ..... آلپ – هیمالیا  ........ قرار گرفته است .

 

1

15

جنگ از لحاظ  .....روانی..... و .....اجتماعی..... و .......اقتصادی...... درزندگی افراد جامعه تاثیر می گذارد.

 

5/1

 

 

به نام آن که انسان را آفرید

نام و نام خانوادگی : ..........................................                                                                                     آزمون درس آمادگی دفاعی

نام پدر : ............................                                                                                                                   زمان پاسخگویی : 30 دقیقه

کلاس سوم 2

1

فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص دفاع را بنویسید؟ 

ملت ایران نشان داد آنجایی که پای دفاع از هویت ملی وآرمان های عزیز تر از هویت ملی درمیان است،ایستادگی او،ایستادگی درس آموز است. / دفاع از مملکت بر همه ی مردم واجب است و حکم شرعی دارد.

 

1

2

بین عکس العمل انسان و حیوان در هنگام روبرو شدن باخطر ، چه تفاوتی وجود دارد؟

دفاع انسان در مقابل خطر آگاهانه و براساس تفکر وتامل ویادگیری های قبلی است،اما دفاع حیوان غریزی یا فطری است-هدف حیوان از دفاع حفظ خود است ولی انسان برای مملکت دین وناموس خود دفاع می کند .

 

1

3

بسیجی کیست؟

به فداکارترین نیروهای مردمی که در راه اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی قدم بر می دارد،بسیجی می گویند.

 

1

4

عرصه های مختلف فعالیت بسیج را بنویسید؟ ( 8 مورد )

سازندگی-فرهنگی-اجتماعی-امداد رسانی-بهداشت و درمان- امنیتی –دفاعی-انسجام

 

2

5

دو سخن از امام خمینی(ره) درباره ی بسیج را بنویسید؟

بسیج یعنی عشق به پروردگار.بسیج لشکر مخلص خداست.

 

2

6

چه موقع انسان در مقابل خطر ها وتهدید های محیط  احساس آرامش وامنیت نسبی نمی کند؟

وقتی توان انسان کمتر از تهدیدها و خطر های محیطی باشد احساس آرامش و امنیت نسبی   نمی کند

 

1

7

ازناامنی های فرهنگی اجتماعی هشت مورد بنویسید.

رشدآمار طلاق- گسترش بیماری های ایدز و هیپاتیت- افزایش تعداد دختران فراری-افزایش مصرف مواد مخدر - افزایش تعداد بی سوادان - کاهش تعداد افراد کتاب خوان - افت تحصیلی دانش آموزان - کم رنگ شدن معنویت در جامعه

 

2

8

مقررات کلی را که در یک پادگان  وجود دارد را بیان کنید؟

اطاعت از فرمانده- نظم و مقررات خاص در غذا خوردن و خوابیدن،لباس پوشیدن ، آموزش نظامی ، گروه بندی- مشخص نمودن سرگروه- آشنایی با فضای فیزیکی پادگان- آموزش نظام جمع

 

1

9

عوارض مصنوعی را تعریف کرده ،2 مثال بزنید؟

عوارضی که ساخته ی دست بشر است.جاده-سنگر-خاکریز و کانال

 

5/1

10

اختفا چیست؟

در جنگ یکی از روش های محافظت از خود در مقابل خطر،مخفی شدن از چشم ودید دشمن است که اختفاء نام دارد.

 

1

11

سلاح های شیمیایی در جنگ چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

این مواد به وسیله ی ابزار های جنگی مانند توپ،موشک و خمپاره و...توسط نیروهای نظامی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

1

12

خسارت کدام یک از حالات سلاح های شیمیایی (گاز مایع و جامد) بیشتر است؟چرا؟

گاز - زیرا قابل رویت نیست و انتشار آن بسیار سریع است و زود تر بر بدن اثر می کند و حجم زیادی را در بر می گیرد.

 

5/1

13

یک اصل مهم در پدافندغیرعامل رابنویسید.

فریب،انحراف ذهن دشمن از اهداف حقیقی و مهم به سمت اهداف کاذب وکم اهمیت می باشد.

 

1

14

از حوادث طبیعی و غیرطبیعی هر کدام دو مثال بزنید.

طبیعی(سیل وزلزله)******غیرطبیعی(شیوع بیماری،جنگ)

 

1

15

در پشتیبانی جمعی ، رعایت چه نکاتی ضروری است؟

هماهنگی با مسئول مربوطه،رعایت نظم،تقسیم وظایف،برنامه ریزی،کنترل و نظارت،جمع آوری و ارسال اطلاعات درست و صحیح به مسئولین،آموزش لازم درزمینه های مختلف،امانت داری و تعهد.

 

1

16

چرا آمار تلفات در جنگ های گوناگون متفاوت است؟

آمار تلفات یک جنگ به قدرت طرفین جنگ، نوع جنگ ،مدت جنگ ، ادوات و وسایل جنگی و محل جنگ بستگی دارد.

 

1

 

 

بهترین نرم افزارها

کد های جاوا برای وبلاگ